Pedagogiska leksaker

Något som har växt i popularitet de senaste åren är så kallade pedagogiska leksaker. Nu är detta en tämligen luddig term, men vad de flesta menar är en leksak som även syftar till barnets utveckling. Nu kan man ju argumentera att all lek syftar till barnets utveckling, men i fallet med pedagogiska leksaker sträcker det sig ofta lite längre.

Inte sällan har leksaker som benämns pedagogiska ett tydligt inslag av lärande, ofta tämligen specifikt. Det kan gälla matematik, språk eller allmänbildning men i termen ryms även leksaker som främjar motorik och rörelse. Enkelt uttryckt är det redskap för lärande lika mycket som leksaker.

Skall man köpa pedagogiska leksaker till sina barn är det dock viktigt att man tänker till, annars riskerar man att leksaken ligger i en låda helt oanvänd - Inte mycket till pedagogik där inte. En bra leksak bör istället fokusera på leken, men med inslag av lärande i någon riktning. Et bra exempel på företag som har satsat på pedagogiska leksaker är BRIO.