Leksaker Playmobil

Playmobil har ofta blivit beskrivet som pojkarnas motsvarighet till flickornas Barbie, men det ger en något felaktig bild av denna leksak. Playmobil är inte på något vis anpassad enkom för pojkar, utan passar tvärtom jättebra till både pojkar och flickor.

Som med LEGO och i viss mån Barbie ligger de stora fördelarna med Playmobil i den stora flexibilitet man har leken. Eftersom man köper hur mycket eller hur lite Playmobil man vill, kan man i princip låta playmostaden växa i all oändlighet. Låt vara att playmogubbarna är något schablonmässiga, men det är kul och kräver ett visst mått av fantasi.

Som med de flesta tydliga varumärken bland alla leksaker är Playmobil ganska dyrt, men fördelen är att man inte behöver köpa allt på en gång. Faktum är att det skulle vara svårt att ens köpa allt playmo som finns, utbudet är gigantiskt.